خانه » بایگانی برچسب: پادشاه

بایگانی برچسب: پادشاه

نجس ترین ترين چیز دنیا چیه؟

گويند روزي پادشاهي اين سوال برايش پيش ميآيد و ميخواهد بداند که نجس ترين چيزها در دنياي خاکي چيست؟ براي همينکار، وزيرش را مامور ميکند که برود واين نجس ترين نجس ترين ها را پيداکند ودرصورتي که آنرا پيدا کند ويا هرکسي که بداند، تمام تخت وتاجش را به او بدهد. وزيرهم عازم سفرميشود وپس ازيکسال جستجووپرس وجو از افراد …

توضیحات بیشتر »