خانه » بایگانی برچسب: هفتاد و دو عاشق

بایگانی برچسب: هفتاد و دو عاشق

کوفی بودن یعنی …

کوفی بودن یعنی ، امام رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی ” زر و زور و تزویر ” رد شدن … کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر کردن … کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به امام رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون …

توضیحات بیشتر »