خانه » بایگانی برچسب: متن برای باز گشایی مدرسه

بایگانی برچسب: متن برای باز گشایی مدرسه

عطر مهر( ویژه باز گشایی مدارس)

باز آمد بوی ماه مدرسه / بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر ماه مهربان / بوی خورشید پگاه مدرسه از میان کوچه های خستگی /  می گریزم /در پناه مدرسه باز می بینم ز شوق بچه ها / اشتیاقی در نگاه مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط / خنده های قاه قاه مدرسه باز بوی باغ را خواهم …

توضیحات بیشتر »