خانه » بایگانی برچسب: ♦ فیزیک

بایگانی برچسب: ♦ فیزیک

آزمایش تامسون ( محاسبه نسبت بار به جرم الکترون )

آزمایش تامسون ( محاسبه نسبت بار به جرم الکترون )  در آزمایش تامسون از اثر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی استفاده شده است. دستگاهی که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است از قسمتهای زیر تشکیل شده است: الف ) اطاق یونش که در حقیقت چشمه تهیه الکترون با سرعت معین می باشد بین کاتد و آند قرار گرفته …

توضیحات بیشتر »