خانه » بایگانی برچسب: دست آوردهای غدیر خم

بایگانی برچسب: دست آوردهای غدیر خم

سوالاتی در مورد پیرامون ولایت و غدیر

 ۱- چرا امام امت اسلامى را خدا باید تعیین کند؟ پاسخ: شرایط و ویژگیهایى وجود دارد که شناخت انسان کامل، و شناسائى آن ویژگیها، براى انسانها ممکن نیست. انسان موجودى است ناشناخته، و کشف راز درون انسانها براى مردم امکان ندارد، حال که انسانها در انتخاب و شناخت رهبر کامل عاجزند باید خداوند خالق بشر به کمک انسانها آمده و …

توضیحات بیشتر »