خانه » بایگانی برچسب: بارگاه الهي

بایگانی برچسب: بارگاه الهي

از عرش تا بندگی

همه مخلوقات جهان مخلوق یک خالق هستند. در پیشگاه خداوندی هیچ کدام را بر دیگری مزیت و برتری نیست و لذا به چشم حقارت در غیر خود منگرید ، از خواجه جنید پرسیدند: تو بهتری یا سگ؟! جواب داد: من از عاقبت خود آگاه نیستم و از این روی نمیتوانم جواب قاطعی بدهم. اگر با ایمان از دنیا بروم میتوانم …

توضیحات بیشتر »