کشاورزی

مقاله آموزشی پرورش و تولید میگو

این مقاله آموزشی اطلاعات کلی درباره موارد بیولوژی و تکثیر و پرورش میگوی در آب شیرین ارائه میدهد. میگو در چرخه زندگی خود دارای چهار شکل مشخص می باشد: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ. در این مقاله به شرح مختصر هر یک از مراحل فوق و ویژگی های آن ، خصوصاً ، کیفیت آب مورد نیاز …

توضیحات بیشتر »