عمران

مقاله درباره انواع جرثقیل

مقاله انواع جرثقیل- در این مقاله انواع جرثقیل هایی که در زیر آمده توضیحاتی کلی داده شده است: Gantry crane -1 جرثقیل دروازه ای Semi gantry crane -2 جرثقیل نیم دروازه ای Antilver gantry crane -3 جرثقیل دروازه ایی بازویی Cab operated crane -4 جرثقیل کابین دار Crane-floor operated -5 جرثقیل کنترل از روی زمین Wall crane -6 جرثقیل دیواری …

توضیحات بیشتر »