عمران

مقاله درباره انواع جرثقیل

مقاله انواع جرثقیل- در این مقاله انواع جرثقیل هایی که در زیر آمده توضیحاتی کلی داده شده است: Gantry crane -1 جرثقيل دروازه اي Semi gantry crane -2 جرثقيل نيم دروازه اي Antilver gantry crane -3 جرثقيل دروازه ايي بازويي Cab operated crane -4 جرثقيل كابين دار Crane-floor operated -5 جرثقيل كنترل از روي زمين Wall crane -6 جرثقيل ديواري …

توضیحات بیشتر »