خانه » ♦ مقالات ، تحقیقات و پروژه رایگان دانشجویی » چهل سخن گهربار از امام ابن الرضا امام جواد علیه السلام

چهل سخن گهربار از امام ابن الرضا امام جواد علیه السلام

emam javad 1
emam javad

۱٫تو را به پنج چیز سفارش می کنم :

اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن
اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن
اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو
اگر مدحت کنند شاد مشو
و اگر نکوهشت کنند، بیتابی مکن.

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۶۷)

۲٫سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید .  

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۰)

۳٫چیزی  با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص(۱۷۲)

۴٫نهایت کمال ، فهم در دین و صبر بر مصیبت ، و اندازه گیری در خرج زندگانی است .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص(۱۷۲)

۵٫سه چیز از خصلتهای نیک دنیا و آخرت است :

از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی
به کسی که از تو بریده است بپیوندی
و هنگامی که با تو به نادانی  رفتار شود ، بردباری کنی .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۳)

۶٫خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از یکدیگر اصرار ورزند ، ولی اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۳)

۷٫دانشمندی  که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۳)

۸٫هیچ بنده ای عالم نیست ، مگر اینکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زیردست خود را خوار نشمارد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۳)

 ۹٫هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۵)

۱۰٫هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده می گردد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۵)

 ۱۱٫از سستی و بی قراری بپرهیز ، که این دو ، کلید هر بدی می باشند ، کسی که سستی کند ، حقی  را ادا نکند ، و کسی که بی قرار شود ، بر حق صبر نکند .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۵)

 ۱۲٫پیوند با خویشان(صله رحم) ، عملها را پاکیزه می نماید ، اموال را افزایش می دهد ، بلا را دور می کند ، حساب آخرت را آسان می نماید ، و مرگ را به تاخیر می اندازد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۱، ص (۱۱۱)

 ۱۳٫بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۶۵، ص (۱۵۲)

 ۱۴٫بر شما باد به پرهیزکاری و کوشش و راستگویی ، و پرداخت امانت به کسی که شما را بر آن امین دانسته است ، چه آن شخص ، نیک باشد یا بد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۹)

۱۵٫غیبت آن است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده و مستور داشته است . و بهتان آن است که عیبی را که در برادرت نیست ، به او ببندی .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۸)

۱۶٫خداوند ، دشنام گوی بی آبرو را دشمن دارد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۶)

 ۱۷٫تواضع ، راضی بودن به نشستن در جایی است که کمتر از شأنش باشد ، و اینکه به هر کس رسیدی سلام کنی ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک کنی .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۶)

 ۱۸٫برترین عبادت ، پاکی شکم و پاکدامنی است .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۶)

 ۱۹٫خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است ، دقت و باریک بینی می کند .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷ ، ص (۲۶۷)

 ۲۰٫هر که علم و دانش را بجوید برای آنکه به علما فخر فروشی کند ، یا با سفها بستیزد ، و یا مردم را متوجه خود نماید ، باید آتش را جای نشستن خود گیرد.

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ۲ ، ص (۳۸)

 ۲۱٫خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد .

کافی ، ج ۲ ، ص (۶۶۳)

 ۲۲٫سه خصلت است که دارنده اش نمی میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند :

ستمکاری
ازخویشان بریدن
و قسم دروغ که نبرد با خداست .

کافی ، ج ۷۵، ص (۱۷۴)

 ۲۳٫به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا ، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نمی کند ، جز این که حاجتش را بر آورد .

کافی ، ج ۲ ، ص (۴۷۵)

 ۲۴٫خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسیار دعا کند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زیرا آن ، ساعتی است که درهای آسمان در آن هنگام باز گردد و روزی ها در آن تقسیم گردد و حاجت های بزرگ بر آورده شود .

کافی ، ج ۲ ، ص (۴۷۸)

 ۲۵٫دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است .

کافی ، ج ۲ ، ص (۵۰۷)

 ۲۶٫هر چشمی روز قیامت گریان است ، جز سه چشم :

چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد
چشمی که از ترس خدا گریان شود
و چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته شود.

کافی ، ج ۲ ، ص (۸۰)

 ۲۷٫شخص حریص به دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر ابریشم به دور خود می تند ، راه بیرون شدنش را دورتر و مشکل تر می کند ، تا اینکه از غم و اندوه بمیرد .

کافی ، ج ۲ ، ص (۳۱۶)

 ۲۸٫چه بسیار خوب است نیکی ها پس از بدی ها ، و چه بسیار بد است بدی ها پس از نیکی ها .

کافی ، ج ۲ ، ص (۴۵۸)

 ۲۹٫چون مؤمن با مؤمنی دست دهد ، پاک و بی گناه از یکدیگر جدا می شوند .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۳، ص (۲۰)

۳۰٫هیچ قطره ای نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکی که در تاریکی شب از ترس خدا و برای او ریخته شود ، نیست .

کافی ، ج ۲ ، ص (۴۸۲)

 ۳۱٫هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمی شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ، شکست نمی خورد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۶۸، ص (۱۵۱)

 ۳۲٫افزایش نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود ، مگر اینکه شکر از جانب بندگان قطع گردد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۶۸، ص (۵۴)

 ۳۳٫خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد ، اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۲ ، ص (۲۱۵)

 ۳۴٫مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمی دهد ، از او دریغ نمی کند ، و به او گمان بد نمی برد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۶)

۳۵٫هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۸)

 ۳۶٫سه چیز پشت انسان را می شکند :

مردی که عمل خویش را زیاد شمارد
گناهانش را فراموش کند
و به رای خویش ، خوشنود باشد.

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۶۹، ص (۳۱۴)

۳۷٫هر کس ظاهرش از باطنش بهتر باشد ، ترازوی اعمالش سبک می شود .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۴ ، ص (۴۰۴)

 ۳۸٫امروز ، غنیمت است ، در حالی که نمی دانی فردا ، از آن کیست .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷۵، ص (۱۷۹)

 ۳۹٫هر کس خشم خود را ، با آنکه بر اظهار آن تواناست ، فرو برد ، خداوند در روز قیامت قلبش را از امنیت و آرامش پر می کند .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۷ ، ص (۳۰۳)

۴۰٫دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی قلبی خودت نسبت به او بفهم .

تحف العقول ، ص (۳۰۴)

مطلب پیشنهادی

متن هایی از نوحه های محرم

ساربانا مهلتی دارم در این جا مشگلی رفته از دستم گلی از وی نبردم حاصلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *