خانه » ♦ مذهبی » نام تو معروف تر از همه ی نام هاست

نام تو معروف تر از همه ی نام هاست

اربعین
اربعین

شب، گسترده است؛

علقمه، سراسیمه و محزون؛

فرات، عطش زده و پریشان تر از مشک ها؛

آسمان، زلزله خیز؛

آفتاب، در زنجیر.

چه باران شگفتی!

باران خون، باران نیزه، باران اشک.

«اذا وقعت الواقعه»

چه دقایق غریبی!

دقایق تشنگی، دقایق داغ، دقایق مرگ، دقایق زندگی.

چه زمزمه های سوزناکی!

آب! آب

عمو! عمو

زینب! زینب.

«اذا زلزلت الارض زلزالها»

زمین، آبستن زلزله ای مهیب است.

دریا، فرصت تشنگی و نوبت داغ است.

قامت ها، از قیامت خاک به بلوغ می رسند.

بر بلندای نیزه ها، شکوفه سار خون می بارد.

روز آبروداری لب های عطشان است؛

روز آبروداری چشم های منتظر،

روز آبروداری دست های آسمانی،

روز آبروداری مشک های آب آور.

«عمّ یتسائلون»!

از چه می پرسند:

این گام های برهنه،

این سینه های توخالی،

این خیمه های در آتش رها،

این چشم های گرسنه،

این نیزه های منفور،

این رگ های بریده،

این دست های شعله ور و این عَلَم های نگران.

از کدام حادثه می گویند:

این شانه های تازیانه خورده،

این گونه های نیلی،

این مشک های تشنه،

این گیسوان شعله وش و این خیمه های منتظر.

زمین، بی تابی کدام تشنه را دست و پا می زند؟

کوه، بی قراری کدام خسته دل را فرو می پاشاند؟

دریا، التهاب کدام نگاه را می گدازد؟

آسمان، سرگردان بارش کدام آفتاب است؟

«فاین تذهبون»

به کجا می روند این دامان های رقصان در خون،

این انگشتان شناور در آتش،

این بال های رها بر نیزه،

این گلوهای فرو رفته در خنجر،

این لب های سوخته در آب و این مشک های ترک خورده در فرات؟

شب گسترده است؛

شبِ بارانِ هلهله و سنگ،

شب بارانِ خنجر و خیزران،

شب بارانِ حیله و نیرنگ،

شبِ بارانِ شمر و خولی،

شبِ بارانِ سنان و حرمله،

شبِ بارانِ چشم های نامحرم و شبِ بارانِ ابن زیادها!

چقدر تعداد ستاره ها کم شده است!

چقدر شمارش سرهای برهنه سخت است!

چقدر فاصله ی مرگ و زندگی ناچیز است!

چقدر ابن زیادها، زیادند!

چقدر زیادها یادشان رفته که چه می کنند!

آه! از این زیاده خواهی ها!

زمین برهنه و خالی است.

صحرا تاریک تاریک.

دهان ها گستاخ.

آرامش آسمان فرو ریخته است.

وجدان ها، ناهوشیار شدند.

سیاهی گسترده از شب های جاهلی است.

و گودال،

این گودال عزیز!

آفتابی و روشن.

وای زمین، اگر نسوزد از این تشنگی!

وای دریا، اگر نشکفد از این داغ!

وای آسمان، اگر فرو نپاشد از این مصیبت!

وای آفتاب، اگر مچاله نشود از این زخم!

وای کوه، اگر آواره نشود از این اندوهان بزرگ!

وای باران، اگر نایستد از این گستاخی ها!

توفان مرگ در راه است. دشت افتان و خیزان خون می بارد.

فرات، تشنه تشنه سیراب می شود از گریه های مداوم.

کجاست ابراهیم تبر بر دوش، سرزمین منا این جاست؟

کجاست هاجر سرگردان، زینب از خیمه گاه تا فرات، از گودال تا شام را سعی می کند؟

نمرود، در برابر یزید تسلیم است.

فرعون، در مقابل خولی کم آورده است.

پسر ملجم، در قمار سنگدلی، از شمر باخته است.

قابیل، در برابر معاویه زانو زده است.

ابوجهل، شرمنده ی وقاحت عبیداللّه است.

کجاست شیطان؟

کجاست تا ببیند برگ برنده ی فرومایگی در دست خاندان اموی است؟

کجاست پادشاهی خدایان شام؟

کجاست شماتت های دارالخلافه؟

کجاست پایکوبی مردان سنگ؟

کجاست نیزه های قساوت؟

کجاست تازیانه های بی رحم؟

کجایند خنیاگران بزم های شراب؟

کجایند خنیاگران جشن های خون؟

کجایند خنیاگران مجالس عربده؟

«و امرت بالمعروف»

معروف تر از نام تو نامی نشنیدیم.

شکوهمندتر از قیام تو قیامی ندیدیم.

غریب تر از کاروان تو، کاروانی نیامده است.

تشنگی اصغر تو کجا، تشنگی اسماعیل کجا!

سعی زینب تو کجا، سعی هاجر کجا!

منای تو کجا، منای ابراهیم کجا!

گودی قتلگاه تو کجا، شعب ابی طالب کجا!

دلتنگی تل زینبیه کجا، غربت کوچه های بنی هاشم کجا!

کسی را یارای ایستادن نیست.

دلی را سرماندن نیست.

شبِ غمگین بغض هاست.

غروب، در سیطره ی شقی ترین دقایق است.

کاروان، فروچکان دلتنگی و زنجیر است.

سرهای بریده، سکوت اسب های حیران است.

شام، میزبان حنجره های سوخته ی زینب است؛

میزبان کوچه های تهمت و دروغ،

میزبان کودکان شکنجه و سیلی،

میزبان دل های خاکستر نشین و میزبان شمشیرهای آخته.

چشم ها، سراغ اصغر را از ذوالجناح می گیرند؛

سراغ رقیه را از زینب،

سراغ زینب را از حسین علیه السلام ،

سراغ حسین علیه السلام را از عباس؛

دل ها، سراغ قافله را از شام می گیرند؛

سراغ شام را از عاشورا،

سراغ تاسوعا را از بدن های چاک چاک.

«این الطالب بدم المقتول بکربلا؟»

ای قهرمان داستان کربلا!

ای فرزند عاشورا!

از کاروان تو جا نمانیم؟

مریم سقلاطونی

مطلب پیشنهادی

چهل روز میگذرد

از پرهاى سوخته و خیمه هاى خاکستر، چهل روز مى گذرد؛ از شانه هاى بى …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *