خانه » ♦ پیامک » محرم آمده …

محرم آمده …

 

محرم
محرم

محرم

ای ماه خون، بار دیگر از راه رسیده ای و با نسیم گرم

کربلایی، قصه آلاله های سرخ را به گوش جان می رسانی.

دوباره سکوت تاریخ را در هم می شکنی و بغض ناله را از

تنگنای حنجره ها آزاد می کنی. بار دیگر از راه میرسی و

برف سکوت را با آفتاب عشقی که بر آسمان سینه داری، آب

می نمایی و آن را به اقیانوس خروشان فریاد می رسانی! ای

ماه خدا! قدومت گرامی.

مطلب پیشنهادی

متن سنگین کوتاه و تیکه دار برای با کلاسا

  ماها خیلی باکلاس شدیم. از جد ننه بزرگمون بگیر تا اون بچه فسقلی که دستش …