شعر های عاشقانه از مولانا

مولانا
مولانا

من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم

 

نـــه از اینم نــه از آنم مــن از آن شهر کـلانم

 

نـــه پـــی زمــــر و قمــارم نه پی خمر و عقارم

 

نـــه خمیـــرم نــــه خمـــارم نــه چنینم نه چنانم

 

 

مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم

 

نه ز خاکم نه ز آبم نه از این اهــــل زمــــانم

 

خـــرد پـــوره آدم چـــه خبـــر دارد از ایــن دم

 

کــــه مــن از جمــله عالــم به دو صد پرده نهانم

 

مشنـو این سخن از من و نه زین خاطر روشن

 

که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم…

arm downloadhi

یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا

 

یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا

 

نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی

 

سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا

 

نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی

 

مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا

 

قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی

 

قنــد تـــویی زهـــر تــویی بیــــش میـــازار مرا

 

حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی

 

روضــه اومیــد تویـــی راه ده ای یــار مرا

 

روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی

 

آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا

 

دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی

 

پختـــه تویی خـــام تــویی خـــام بمگـــذار مرا

 

این تن اگـــر کـــم تــندی راه دلــم کــم زندی

 

راه شــدی تــا نبــدی ایـــن همـــه گـــفتار مرا

 

aaarm

بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد

 

از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی‌کــــنـد

 

کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده‌انـد

 

در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده‌انـد

 

سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق

 

تـــا بگـــویــم شـــرح درد اشتیـــــاق

 

هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش

 

بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش

 

مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم

 

جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم

 

هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من

 

از درون مـن نجســت اســـرار مــن

 

ســـر مــن از نالـــه‌ی مـــن دور نیست

 

لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…

 

arm downloadhi

ای عاشقان ، ای عاشقان ، من از کجا ، عشق از کجا

 

ای بیدلان ، ای بیدلان ، من از کجا ، عشق از کجا

 

گشتم خریدار غمت ، حیران به بازار غمت

 

جان داده در کار غمت ، من از کجا ، عشق از کجا

 

ای مطربان ، ای مطربان ، بر دف زنید احوال من

 

من بیدلم ، من بیدلم ، من از کجا ، عشق از کجا

 

عشق آمده است از آسمان ، تا خود بسوزد بی گمان

 

عشق است بلای ناگهان ، من از کجا ، عشق از کجا

 

aaarm

 روزها فکر من این است و همه شب سخنم

 

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟

 

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

 

به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

 

روزها فکر من این است و همه شب سخنم-

 

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟

 

از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟-

 

به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟

 

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا!

 

یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم!

 

نه به خود آمدم این جا که به خود باز روم

 

آن که آورد مرا باز برد در وطنم

 

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

 

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم.

 

arm downloadhi

ای خداوند یکی یار جفا کارش ده

 

دلبر عشوه گر و سرکش و خونخوارش ده

 

چند روزی ز پی تجربه بیمارش کن

 

با طیبان دغا پیشه سر و کارش ده

 

تا بداند که شب ما به چسان میگذرد

 

درد عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده

 

aaarm

صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم

 

وانگه همه بت ها را در پیش تو بگدازم

 

صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم

 

چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم

 

تو ساقی خماری یا دشمن هشیاری

 

یا آنکه کنی ویران هر خانه که می سازم

 

جان ریخته شد بر تو آمیخته شد با تو

 

چون بوی تو دارد جان جان را هله بنوازم

 

هر خون که ز من روید با خاک تو می گوید

 

با مهر تو همرنگم با عشق تو هنبازم

 

در خانه آب و گل بی توست خراب این دل

 

یا خانه درآ جانا یا خانه بپردازم

 

arm downloadhi

شاگرد تو می باشم گر کودن و کژپوزم

 

تا زان لب خندانت یک خنده بیاموزم

 

ای چشمه آگاهی شاگرد نمی خواهی

 

چه حیله کنم تا من خود را به تو دردوزم

 

باری ز شکاف در برق رخ تو بینم

 

زان آتش دهلیزی صد شمع برافروزم

 

یک لحظه بری رختم در راه که عشارم

 

یک لحظه روی پیشم یعنی که قلاوزم

 

گه در گنهم رانی گه سوی پشیمانی

 

کژ کن سر و دنبم را من همزه مهموزم

 

در حوبه و در توبه چون ماهی بر تابه

 

این پهلو و آن پهلو بر تابه همی سوزم

 

بر تابه توام گردان این پهلو و آن پهلو

 

در ظلمت شب با تو براقتر از روزم

 

بس کن همه تلوینم در پیشه و اندیشه

 

یک لحظه چو پیروزه یک لحظه چو پیروزم

 

aaarm

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟

 

معشوق همین جاست بیایید بیایید

 

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

 

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟

 

گر صورت بی صورت معشوق ببینید

 

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

 

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

 

یک بار از این خانه بر این بام برآیید

 

آن خانه لطیفست نشان هاش بگفتید

 

از خواجه ی آن خانه نشانی بنمایید

 

یک دسته ی گل کو اگر آن باغ بدیدید

 

یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

 

با این همه آن رنج شما گنج شما باد

 

افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

 

arm downloadhi

ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم

 

شعر و غزل و دوبیتی آموخته ایم

 

در عشق که او جان و دل و دیده ماست

 

جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم

 

aaarm

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم

 

بند را برگسلیم از همه بیگانه شویم

 

جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم

 

خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم

 

تا نجوشیم از این خنب جهان برناییم

 

کی حریف لب آن ساغر و پیمانه شویم

 

سخن راست تو از مردم دیوانه شنو

 

تا نمیریم مپندار که مردانه شویم

 

در سر زلف سعادت که شکن در شکن است

 

واجب آید که نگونتر ز سر شانه شویم

 

بال و پر باز گشاییم به بستان چو درخت

 

گر در این راه فنا ریخته چون دانه شویم

 

گر چه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم

 

گر چه شمعیم پی نور تو پروانه شویم

 

گر چه شاهیم برای تو چو رخ راست رویم

 

تا بر این نطع ز فرزین تو فرزانه شویم

 

در رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم

 

محرم گنج تو گردیم چو پروانه شویم

 

ما چو افسانه دل بی‌سر و بی‌پایانیم

 

تا مقیم دل عشاق چو افسانه شویم

 

گر مریدی کند او ما به مرادی برسیم

 

ور کلیدی کند او ما همه دندانه شویم

 

مصطفی در دل ما گر ره و مسند نکند

 

شاید ار ناله کنیم استن حنانه شویم

 

نی خمش کن که خموشانه بباید دادن

 

پاسبان را چو به شب ما سوی کاشانه شویم

مطلب پیشنهادی

به تو فکر می کنم …

دلنوشته زیبا تمام راهها را بسوی جاده ی تنهایی می پویم و در اضطراب گلبوته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *