خانه » ♦ خانه و خانواده » از عرش تا بندگی

از عرش تا بندگی

همه مخلوقات جهان مخلوق یک خالق هستند. در پیشگاه خداوندی هیچ کدام را بر دیگری مزیت و برتری نیست و لذا به چشم حقارت در غیر خود منگرید ، از خواجه جنید پرسیدند: تو بهتری یا سگ؟! جواب داد: من از عاقبت خود آگاه نیستم و از این روی نمیتوانم جواب قاطعی بدهم. اگر با ایمان از دنیا بروم میتوانم بگویم از سگ بهترم؛ ولی اگر بی ایمان بگذرم ، ای کاش یک موی سگ باشم.

 سگ راه نشین و انسان کاخ و کوخ نشین همه موضوع دست یک استادند و مخلوق یک  آفریننده سگ از قالب قدرت خداوندی جدا نیست. پس برتری تو بر او از چیست؟

سگان در پرده پنهانند ای دوست

                                      ببین گر پاک مغزی بیش از این دوست

که سگ گرچه به صورت ناپسند است

                                       ولیکن در صفت جایش بلند است

 بسی اسرار با سگ در میان است

                                      ولیکن ظاهر او سد راه است *

از عرش تا بندگی
از عرش تا بندگی

و چون سگ را در بارگاه الهی این مقام است، پس فزونی جستن تو بر او حرام است. تو از مشتی خاک آفریده شدی. چندین چرا می لافی؟ آنکس که در این جهان چون خاک متواضع و فروتن باشد، در آن جهان پاک تر و عالی مرتبت تر خواهد بود.

الف.عبدالعاصی

——————————————–

پاورقی :

*الهی نامه عطار نیشابوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *