خانه » بایگانی برچسب: این افراد کمتر تحت‌ تاثیر تعریف قرار می‌گیرند

بایگانی برچسب: این افراد کمتر تحت‌ تاثیر تعریف قرار می‌گیرند

این افراد کمتر تحت‌ تاثیر تعریف قرار می‌گیرند…

این مطالعه که به رهبری ریما تپر انجام شد، نشان می‌دهد افرادی که اندیشمند هستند، در مقایسه با هم‌سن و سال‌های‌ کمتر متفکرشان، پاسخ عصبی کمتری را به بازخوردهای مثبت نشان می‌دهند. این ویژگی شامل توانایی شناخت و پذیرش افکار و عواطف خود بدون داوری دیگران است و افراد بافکر احساسات و افکارشان را آزاد می‌گذارند. بازخوردهای مثبت در این …

توضیحات بیشتر »