خانه » بایگانی برچسب: اسب سركش

بایگانی برچسب: اسب سركش

اسب نفس

گفتم: لعنت بر شیطان لبخند زد پرسیدم: چرا می خندی؟ پاسخ داد: از حماقت تو خنده ام می گیرد پرسیدم:مگر چه کرده ام؟ با تعجب گفت:مرا لعنت می کنی در حالی که هیچ بدی در حق تو نکرده ام؟! با تعجب پرسیدم:پس چرا زمین می خورم جواب داد:نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده ای.نفس تو هنوز …

توضیحات بیشتر »