خانه » ♦ خانه و خانواده » نجس ترین ترین چیز دنیا چیه؟

نجس ترین ترین چیز دنیا چیه؟

طمع
طمع

گویند روزی پادشاهی این سوال برایش پیش میآید و میخواهد بداند که نجس ترین چیزها در دنیای خاکی چیست؟ برای همینکار، وزیرش را مامور میکند که برود واین نجس ترین نجس ترین ها را پیداکند ودرصورتی که آنرا پیدا کند ویا هرکسی که بداند، تمام تخت وتاجش را به او بدهد. وزیرهم عازم سفرمیشود وپس ازیکسال جستجووپرس وجو از افراد مختلف به این نتیجه رسید که با توجه به حرفها وصحبتهای مردم باید پاسخ همین مدفوع آدمیزاد اشرف باشد وعازم دیارخود میشود. درنزدیکی های شهرچوپانی را میبیند و به خود میگوید بگذار از او هم سوال کنم شاید جواب تازه ای داشت بعد ازصحبت با چوپان اوبه وزیرمیگوید من جواب را میدانم اما یک شرط دارد و وزیرنشنیده شرط را میپذیرد. چوپان هم میگوید توباید مدفوع خودت را بخوری! وزیرآنچنان عصبانی میشود که میخواهد چوپان رابکشد ولی چوپان به اومیگوید تومیتوانی من را بکشی اما مطمئن باش پاسخی که پیدا کرده ای غلط است، تواینکاررا بکن اگر جواب قانع کننده ای نشنیدی من رابکش.

خلاصه وزیربه خاطر رسیدن به تاج وتخت هم که شده قبول میکند وآن کاررا (اسمشو نبر را) انجام میدهد سپس چوپان به او میگوید:

کثیف ترین ونجس ترین چیزها طمع است که تو به خاطرش حاضر شدی آنچه را فکر میکردی نجس ترین است بخوری!!!

 

مطلب پیشنهادی

شماره من

هفت شماره را میگیرم … (ایمان ، عشق ، محبت ، صداقت ، ایثار ، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *