متن ادبی شهادت حضرت رقیه

متن ادبي درباره حضرت رقيه
متن ادبي درباره حضرت رقيه

متاب ای ماه، متاب!

امـشـب ، غـمـگـیـن ‏تـریـن مـاه ، آسـمـان دنـیـا را تـمـاشا می‏ کـنـد… آسـمـان! چـه دلـگـیـری امـشـب؛ گـویـی غـمِ مـصـیـبـتـی بـه گـسـتـردگـی زمـیـن، قـلـبـت را می‏ فـشـرد. امـشـب فـرشـتـه ‏های سـیـاه ‏پـوش، بـال در بـال هـم، فـوج فـوج بـه زمـیـن می‏ آیـنـد و تـرانـه غـم می ‏سـرایـنـد. 

در و دیوار خرابه ، از انـدوه زینب بـر سـر و سـیـنـه می ‏کـوبـنـد. امـشـب چـشـمه‏ های آسـمان از گـریـه خـونـیـن زینب ، خـون می‏ بارد و چـهـره زمـیـن از وسـعـت انـدوه، تـاریـک اسـت. 

مـتـاب امـشـب ای مـاه ، مـتـاب! هـیـچ می‏ دانـی امـشـب گیـسـوان پریشـانِ رقيه  بـه خـواب کـدامـیـن نـوازش رفـتـه اسـت؟ مـتـاب کـه دردهای آشـکـار بـسـیـار اسـت. مـتـاب کـه زخـم‏ های بی‏ شـمار بـسـیـار اسـت. مـتـاب کـه دل پر شـرار زینب (س) به شـراره جـدایـی نـازنـیـنـی دیـگـر، در سـوز و گـداز اسـت. مـتـاب کـه امـشـب خرابه شام، از داغ سه ساله گـل حسین، تـیـره ‏تـرین خرابه دنـیـاسـت. مـتـاب امـشـب ای مــاه 

arm downloadhi

غزل خداحافظی رقیه

یارب امـشـب چـه شـبـی اسـت. در و دیـوار فـرو ریـخـتـه ی ایـن خـرابـه، غـزل کـدامـیـن خـداحـافـظی را می ‏سـرایـنـد؟ زینب (س)، ایـن بانوی نـور و نافله ‏های نیمه شب، دسـتـی بـه آسـمان دارد و دسـتـی بـر سر رقیه ؛ بـخـواب عـزیـز بـرادرم!

بـاز هـم رقیه و گـریـه ‏های شـبـانـه، بـاز هـم بـهـانـه بـابـا و بی ‏قـراری‏ هایـش، و این بـار شامیان چـه خـوب پـاسـخ بی ‏قراریِ رقیه را می ‏دهـنـد؛ سـر بـریـده سـیـد شـهـیـدان جـهان در کـنـار رقیه اسـت.

آن شـب، هـیـچ کـس تـوان جـدا کـردن رقیه را از سـرِ بابا نـداشـت. تـو بـا سـرِ بابا چـه گـفـتـی؟ چـشـم‏ های پـدر، کـدامـیـن سـرود رفـتـن را بـرایـت خـوانـد کـه مـانـنـد فرشته ‏ای سـبـک‏ بال، از گوشه خرابه تـا عرش اعلا پـر کـشـیـدی و غـربـتِ خرابه را بـرای عمه بـه جـای نـهادی…

مطلب پیشنهادی

اي آبروي آب!

حسین! ای ساحل نجات، ای سوزنده ترین نام، ای زیباترین جلوه ی خدا، ای مظلوم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *