سال ۹۴ سال چه حیوانی است

حیوان سال چیست؟
حیوان سال چیست؟

سابقاً به تبعیّت از تقویم ترکان ایغوری که برای هر سال نامی نهاده بودند. در ایران نیز سالها را به نامهای مزبور می شناختند و در تقویم ها نیز ثبت می کردند و بدین ترتیب برای یک دوره دوازده ساله نام گذاری شده بود و اسامی مزبور بدین قرار بوده است:
و این همان نامهائی است که ابونصر فراهی در کتاب نصاب الصبیان آنها را در این رباعی به نظم در آورده است .

موش و بقر و پلنگ و خرگوش     زین چار چو بگذری ، نهنگ آید و مار
و آنگاه به اسب و گوسفند است شمار       حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار

بقر = گاو

حمدونه = میمون
برای به دست آوردن نام حیوان بر سال موردنظر از یک فرمول ساده استفاده می کنند. عدد سال را منهای عدد ۶ می کنند و عدد بدست آمده را بر ۱۲ تقسیم می نمایند. باقیمانده تقسیم که اعشار آن مورد نیاز نیست و کمتر از ۱۲ می باشد، نام حیوان را برای سال مورد نظر مشخص می کند.

برای مثال برای آنکه بدانیم در سال ۱۳۹۴ چه نام حیوانی بر سال اطلاق خواهد شد، عدد ۱۳۹۴ را منهای ۶ می کنیم و حاصل را بر ۱۲ تقسیم می نماییم. باقیمانده این تقسیم، مطابق جدول پائین نام حیوان را مشخص می کند.

۱۳۸۸ =۱۳۹۴-۶
۱۲÷۱۳۸۸ (بدون اعشار) با باقیمانده ۸ است.
با مراجعه به جدول در ردیف هفت، نام گوسفند دیده می شود. پس بنابراین سال ۱۳۹۳ سال گوسفند خواهد بود.
مثاله دیگر، می خواهیم بدانیم سال ۱۳۹۵ به نام چه حیوانی است؟
۱۳۸۹=۱۳۹۵-۶
۱۲÷۱۳۸۹ که بدون در نظر گرفتن اعشار، باقیمانده معادل ۹ می باشد.
در ردیف ۹ جدول، نام میمون به چشم می خورد، پس بنابراین سال ۱۳۹۵ سال میمون لقب خواهد گرفت، اما ساده تر از این می توان به ترتیب زیر نماد حیوان هر سال را جستجو کرد:
نام سال به ایرانی / نام سال به چینی
سال موش / موش = ۱۳۰۳ – ۱۳۱۵ – ۱۳۲۷ – ۱۳۳۹ – ۱۳۵۱ – ۱۳۶۳ – ۱۳۷۵ – ۱۳۸۷
سال گاو / گاو = ۱۳۰۴ – ۱۳۱۶ – ۱۳۲۸ – ۱۳۴۰ – ۱۳۵۲ – ۱۳۶۴ – ۱۳۷۶ – ۱۳۸۸
سال پلنگ / ببر = ۱۳۰۵ – ۱۳۱۷ – ۱۳۲۹ – ۱۳۴۱ – ۱۳۵۳ – ۱۳۶۵ – ۱۳۷۷ – ۱۳۸۹
سال خرگوش / گربه = ۱۳۰۶ – ۱۳۱۸ – ۱۳۳۰ – ۱۳۴۲ – ۱۳۵۴ – ۱۳۶۶ – ۱۳۷۸ – ۱۳۹۰
سال نهنگ / اژدها = ۱۳۰۷ – ۱۳۱۹ – ۱۳۳۱ – ۱۳۴۳ – ۱۳۵۵ – ۱۳۶۷ – ۱۳۷۹ – ۱۳۹۱
سال مار / مار = ۱۳۰۸ – ۱۳۲۰ – ۱۳۳۲ – ۱۳۴۴ – ۱۳۵۶ – ۱۳۶۸ – ۱۳۸۰ – ۱۳۹۲
سال اسب / اسب = ۱۳۰۹ – ۱۳۲۱ – ۱۳۳۳ – ۱۳۴۵ – ۱۳۵۷ – ۱۳۶۹ – ۱۳۸۱ – ۱۳۹۳
سال گوسفند / بز = ۱۳۱۰ – ۱۳۲۲ – ۱۳۴۴ – ۱۳۴۶ – ۱۳۵۸ – ۱۳۷۰ – ۱۳۸۲ – ۱۳۹۴
سال میمون / میمون= ۱۳۱۱ – ۱۳۲۳ – ۱۳۳۵ – ۱۳۴۷ – ۱۳۵۹ – ۱۳۷۱ – ۱۳۸۳ – ۱۳۹۵
سال مرغ / خروس = ۱۳۱۲ – ۱۳۲۴ – ۱۳۳۶ – ۱۳۴۸ – ۱۳۶۰ – ۱۳۷۲ – ۱۳۸۴ – ۱۳۹۶
سال سگ / سگ = ۱۳۱۳ – ۱۳۲۵ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۹ – ۱۳۶۱ – ۱۳۷۳ – ۱۳۸۵ – ۱۳۹۷
سال خوک / خوک = ۱۳۱۴ – ۱۳۲۶ – ۱۳۳۸ – ۱۳۵۰ – ۱۳۶۲ – ۱۳۷۴ – ۱۳۸۶ – ۱۳۹۸

حال آیا می دانید سال تولد شما سال چه حیوانی بوده ؟

www.ebramlove.blogfa.com=tz 0
توضیحاتی درباره منشاء نام حیوان
سال موش ،  نخستین سال از دور دوازده ساله ترکان و قبچاقیان و اویغوران که منجمان ترکستان در قدیم یک دور نجومی ترتیب داده اند که پس از استیلای مغول دوره دوازده ساله ترکان در ایران رواج یافت .
جالب است حوادثی که در هر سال رخ می دهد، زیر تاثیر و نفوذ حیوان نماد آن سال قرار می گیرد. شاید چنین باورهایی خرافی و بی پایه و اساس به نظر برسد و شاید عده ای باشند که حرکت ماه و خورشید را از زندگی انسان ها موثر می دانند و بعید هم نیست که به واقع هم چنین اثری وجود داشته باشد و تمام متولدین یک سال سرنوشت و ویژگی های شخصیتی و خصوصیات یکسانی داشته باشند،اما از دیر باز و ایام قدیم در ایران نیز برای هر سال شمسی نام حیوانی نام گذاری می شد که تا به امروز نیز متداول است. این نامها که متعلق به ۱۲ حیوان یاد شده است به صورت چرخشی بر روی سالها گذاشته می شوند.
جزئیات این نوع گاه‌شمار را می‌توان از تاریخ‌هایی که در آثار قدما و پیشینیان ثبت شده‌، بدست آورد.
بررسی گاه‌شماری حیوانی حکایت از آن دارد که این گاه‌شماری از ترکیب برخی اصول گاه‌شماری جلالی، گاه‌شماری هجری قمری و گاه‌شماری دوازده حیوانی چینی-اویغوری شکل گرفته‌است و در طول هفت قرنی که از یورش مغول به ایران می‌گذرد و تا سال ۱۳۰۴ هجری خورشیدی در ایران رایج بوده‌است. هرچند که در طی این چند سده همواره به یک شکل نبوده و در دوره‌های مختلف، تغییراتی نیز در آن پدید آمده‌است.

پیشینه گاه‌شمار
آغاز این نوع گاه‌شماری در روز پنجشنبه ۱۵ ژوئیه سال ۶۲۲ مسیحی و با نخستین سال قمری که محمد (ص)، پیامبر اسلام از مکه به مدینه هجرت نمود، آغاز می‌شود و بنابراین شاید بتوان گفت که این نوع گاه‌شماری مستقیماً از گاه‌شماری هجری قمری گرفته شده‌است.

در آغاز به کارگیری این نوع گاه‌شماری، ماه‌های قمری اقترانی که با رؤیت هلال ماه آغاز می شد به شکلی که در گاه‌شماری هجری قمری کاربرد داشت، باقی ماند تا مورد تأیید مسلمانان نیز قرار بگیرد. بدین سان، به همان ترتیبی که در گاه‌شماری قمری عمل می کردند، طول ماه‌های قمری را در زیج‌ها و تقویم‌ های سالیانهٔ سی روزه و بیست و نه روزه محاسبه می کردند.

در این زمینه، نخستین روز سال در امور دینی و شرعیات، نخستین روز ماه محرم و در امور مالیاتی و رسمی، نوروز جلالی بود و تاریخ مطابق با آن را، گاه با گاه‌شماری قمری و گاه با تاریخ ماه‌های گاه‌شماری جلالی و برج‌های دوازده گانه سال، مشخص نمودند. در اوایل به کارگیری گاه‌شماری حیوانی، بیشتر از مطابقت با ماه‌های هجری قمری استفاده می شد، امّا در دوره‌های بعد، بیشتر گاه‌شماری جلالی و برج‌های دوازده گانهٔ آن مورد استفاده قرار می گرفت.

بر این اساس، طول متوسط سال برای کارهای رسمی و مالیاتی در گاهشماری حیوانی، برابر با طول متوسط سال حقیقی خورشیدی بود.

تغییرات گاه‌شمار در دوره صفویه
تا دوره صفویه، گاه‌شماری حیوانی با ماههای قمری رواج داشت، امّا از دوره صفویه، مقرر گردید که علاوه بر ماههای قمری، ماههای شمسی نیز در تقویم‌های سالیانه ثبت شود. این روش از عصر صفویه تا سال ۱۳۲۹ هجری قمری ادامه داشت. در این سال ماههای شمسی با نام برج‌های دوازده گانه پذیرفته شده و در تقویم‌های سالیانه ثبت شدند.

صفویان همچون مغولها سال‌های قمری را با نام حیواناتی که به سال‌های همزمان چینی-اویغوری اطلاق می‌شد، نامگذاری می‌کردند و از آنجاکه هر سی و سه سال خورشیدی (یا هر سی و سه سال قمری چینی-اویغوری) برابر با سی و چهار سال قمری می‌باشد، همواره یک سال قمری در طی این مدت بی نام می‌ماند. بنابراین در عصر صفویه قرار بر این شد که در گاه‌شماری حیوانی، در هر دوره سی و سه یا سی و چهار سالهٔ شمسی – قمری ِ چینی – اویغوری، یک سال قمری در نامگزاری حذف گردد.

با اینکه این حذف، در هر سی و سه یا سی و چهار سال لازم بود، امّا در عرصه عمل، چندان به صورت منظم اجرا نمی‌شد. بعنوان نمونه در گزارش اسکندر منشی، وقایع نگار دوره صفویه، در برخی موارد نام یک حیوان به دو سال متوالی داده شده‌است.

این ترتیب در میان ترکان آسیای مرکزی از قدیم معمول بوده و سال مذکور از این قرار است :

نام سال ها به ترکی و ایرانی

۱ – سیچقان ئیل (سال موش)
۲ – اورئیل (سال گاو)
۳ – بارس ئیل (سال پلنگ)
۴ – توشقان ئیل (سال خرگوش)
۵ – لوی ئیل (سال نهنگ)
۶ – ئیلان ئیل (سال مار)
۷ – یونت ئیل (سال اسب)
۸ – قوی ئیل (سال گوسفند)
۹ – پیچی ئیل (سال میمون)
۱۰ – تخاقوی ئیل (سال مرغ)
۱۱ – ایت ئیل (سال سگ)
۱۲ – تنگوزئیل (سال خوک)

نام سال ها به چینی

۱ – سال موش
۲ – سال گاو
۳ – سال ببر
۴ – سال گربه
۵ – سال اژدها
۶ – سال مار
۷ – سال اسب
۸ – سال گوسفند
۹ – سال میمون
۱۰ – سال خروس
۱۱ – سال سگ
۱۲ – سال خوک

مطلب پیشنهادی

زمان لحظه سال تحویل ۱۳۹۴

بر اساس اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران لحظه تحویل سال ۱۳۹۴ هجری شمسی به ساعت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *